This device operates at 220 or 380 volts and is provided with acoustic signal.
This device is used in situations where it is necessary to regularly change suction pad. Eg with varying sizes, materials or weights.
On the picture you will see a model made for a customer with concrete panels, with 1x quick-changeable suction pad tiltable and rotatable for 750 kg and a fast-changing suction pad with 2 small round pads for narrow panels. In principle, therefore, you can attach any type of suction pad on the base unit, think for example about a suction pad for bended glass, a 6 or 8 nap pad for larger glass plates or a suction pad for stone or steel.
 Brand: Muyen

 

Dit apparaat werkt op 220 of 380 volt en is voorzien van akoestisch signaal.

Dit apparaat wordt gebruikt in situaties waar het nodig is regelmatig zuignappen te wisselen. bv bij sterk afwisselen afmetingen, materialen of gewichten.

Op de foto ziet u een model gemaakt voor een klant met beton panelen, met 1x een snel verwisselbare zuignap kantelbaar en draaibaar voor 750 kg en een snel verwisselbare evenaar met 2 kleine ronde nappen voor smalle panelen. In principe kunt u dus iedere willekeuring soort zuignap koppelen aan de basis unit, dank daar bv aan een gebogen glas zuiger, een 6 of 8 nap zuiger voor grotere plateau’s of een steen of staalplaten zuiger.

Merk: Muyen← Back